De 7 belangrijkste wetswijzigingen voor HR in 2023

Nieuw jaar, nieuwe wetten! Ook op 1 januari zijn er weer een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Ben jij een ondernemer met personeel? Dan is dit artikel voor jou ontzettend handig. Vandaag zetten we namelijk de 7 belangrijkste nieuwe wetten van 2023 rondom personeel voor je op een rij!
HR Wetswijzigingen voor 2023 op een rij | MenL Cijferhelden

1. Het minimumloon in 2023

Inflatie, we hebber er de laatste tijd veel over gehoord. En dat is niet gek. De inflatie is torenhoog en veel mensen voelen dat in hun portemonnee. Om werknemers iets tegemoet te komen, stijgt het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15%. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben in 2023 recht op een brutoloon van minimaal € 1934,40 per maand. Ben je benieuwd naar het volledige overzicht van de minimumlonen per 1 januari 2023? Kijk dan even op de site van de Rijksoverheid!

2. De bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) wordt in 2023 lager

Een werknemer kost natuurlijk meer dan alleen zijn brutoloon. Als werkgever betaal je ook nog een bijdrage ZVW. Deze bijdrage wordt in 2023 wel lager dan in 2022. De bijdrage ZVW daalt van 6,75% naar 6,68%. Per werknemer draag je dus minder af. Bij de ZVW hoort ook een maximumbijdrageloon. Dit is het maximale loon waarover de premie ZVW wordt berekend. Dit maximumbijdrageloon stijgt wel van € 59.706 in 2022 naar € 66.952 in 2023.

3. Werknemers kunnen profiteren van meer arbeidskorting in 2023

Om de koopkracht in Nederland iets te helpen herstellen, kunnen werknemers in 2023 profiteren van een hogere arbeidskorting. Hierdoor houden zij netto meer loon over. Arbeidskortingen is één van de heffingskortingen die de Belastingdienst inhoudt op de inkomstenbelasting. In 2023 is de maximale arbeidskorting € 5052. In 2022 was dit nog € 4260. Maak jij gebruik van ons loonpakket? Dan worden de nieuwe bedragen automatisch doorgevoerd. Let er natuurlijk wel op dat je, in verband met de stijging van de nettolonen, het juiste bedrag overmaakt naar jouw werknemers!

4. De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) wordt verhoogd

In 2023 wordt de vrije ruimte in de WKR tijdelijk verhoogd. Door deze verhoging worden de kosten voor werkgevers iets gecompenseerd. Met behulp van de vrije ruimte kun je namelijk cadeaus, werkmiddelen en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over betaald. Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend de vrije ruimte te verhogen naar 1,92%, maar via twee aangenomen moties vroeg de Tweede Kamer om een extra, tijdelijke verhoging voor 2023. Daarom is de vrije ruimte van de WKR nu tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

5. De thuiswerkvergoeding gaat omhoog

Sinds 2022 mag je werknemers die thuiswerken een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven. Werknemers die thuiswerken maken immers vaak extra kosten voor bijvoorbeeld de verwarming of een kop koffie. In 2022 mocht je werknemers € 2,00 per dag belastingvrij uitbetalen. In 2023 stijgt deze vergoeding naar € 2,15 per dag. Je kunt met je werknemers afspraken maken over een vaste vergoeding op basis van de verwachte thuiswerkdagen. Dit scheelt voor zowel werknemer als werkgever weer een stukje administratie: je hoeft niet per dag bij te werken waar een werknemer heeft gewerkt. Als je merkt dat er structureel wordt afgeweken van de afspraken, kun je hier natuurlijk nieuwe afspraken over maken.

6. De reiskostenvergoeding gaat omhoog

De reiskostenvergoeding heeft heel lang op 19 cent per kilometer gestaan. Maar we weten allemaal hoe de gasprijzen zich alleen al in 2022 hebben ontwikkeld. Daarom is er nu besloten om de reiskostenvergoeding vanaf januari 2023 te verhogen naar 21 cent per kilometer. Als werkgever mag je zelf bepalen of je een reiskostenvergoeding geeft – en hoe hoog je die maakt. Je mag er dus ook voor kiezen om minder dan 21 cent per kilometer te vergoeden. De reiskostenvergoeding is altijd onbelast en geldt ook voor werknemers die met het OV reizen.

7. Er komt meer geld beschikbaar voor het STAP-budget

Sinds 1 maart 2022 kunnen werkenden of werkzoekenden onder bepaalde voorwaarden een STAP-budget aanvragen. Dit budget stelt mensen in staat om een opleiding te volgen. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is, wordt in 2023 uitgebreid tot 125 miljoen euro. Zo komt er meer ruimte voor werknemers en werkzoekenden om zich verder te ontwikkelen. In 2023 kunnen werknemers per jaar €1000 per persoon aanvragen voor opleidingen en trainingen. De eerste aanvraagperiode van 2023 is helaas niet doorgegaan, maar 28 februari start de volgende ronde om 10.00 uur. In totaal is er voor 2023 ruim 200 miljoen euro beschikbaar voor de verschillende aanvraagperiodes, waarmee ruim 200.000 personen dus een opleiding kunnen volgen. Meer informatie over het STAP-bugdet vind je hier!

Meer weten over de wetswijzigingen voor HR?

Wil je meer weten over (één van) deze nieuwe wetten of wil je weten of jouw organisatie al helemaal voldoet aan de nieuwe eisen? Neem dan vooral contact met ons op. We staan voor je klaar om met je mee te kijken!

Verder lezen?

Download: de essentiële onderdelen van een factuur op een rij

Als ondernemer voor de belastingdienst doe je elk kwartaal BTW-aangifte. Je berekent BTW over de producten en/of diensten die jij aan anderen levert, maar er wordt ook BTW aan jou gerekend als je iets (in)koopt of afneemt. Deze BTW mag je bij de BTW-aangifte weer aftrekken. Maar let op: dit mag alléén als de facturen de juiste elementen bevatten! Wat de essentiële onderdelen van een factuur zijn? Dat vind je in onze handige download. Lees snel verder!

Jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders: hoe zit het?

Veel zorgaanbieders krijgen vanaf 2023 te maken met de jaarverantwoordingsplicht. Een flinke mond vol - en misschien ook best een ingewikkeld iets. Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Hierdoor vallen tegenwoordig veel meer zorgaanbieders onder de meld- en vergunningsplicht, het interne toezicht en ook de jaarverantwoordingsplicht. Dit laatste komt vooral door de AWtza. Maar hoe zit het daar precies mee? MenL legt het uit!