Prinsjesdag 2022: de 5 belangrijkste plannen voor ondernemers

Prinsjesdag 2022 - het nieuwe belastingplan is weer gepresenteerd! In de troonrede kondigde koning Willem-Alexander aan dat er flink wat plannen en maatregelen worden geïntroduceerd om de lage- en middeninkomens tegemoet te komen. Maar... Het geld dat hieraan uitgegeven wordt, moet natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom worden er een aantal belastingen verhoogd, waardoor ook het MKB wordt geraakt. In dit artikel vertellen we je over de 10 belangrijkste wijzigingen voor 2023 waar jij als ondernemer rekening mee moet houden.
Prinsjesdag 2022 plannen voor ondernemers belastingplan wijzigingen MenL Cijferhelden

1. De vennootschapsbelasting wordt verhoogd

Vanaf 2023 wordt de vennootschapsbelasting voor ondernemers verhoogd. Dit betekent dat je sneller een hoog tarief moet betalen over je winst. Het lage VPB-tarief geldt nog maar tot een winst van €200.000, wat eerder €395.000 was. Daarnaast stijgt het lage VPB-tarief van 15% naar 19%. Het hoge tarief blijft op de 25,8% die we in 2022 al gewend zijn.

2. De Overbruggingswet box 3 geldt vanaf 2023

Vanaf 2023 geldt, tot en met 2025 de overbruggingswet voor box 3 van de inkomstenbelasting. De nieuwe wetgeving voor de box 3-heffingen geldt pas vanaf 2026, maar tot die tijd wordt er al naartoe werkt dat de belastingheffing in box 3 gebaseerd wordt op het werkelijke vermogen in plaats van het geschatte vermogen. Om dat te bereiken, gaan we werken met 3 categorieën: banktegoeden (inclusief contant geld), overige bezittingen en schulden. Voor elke categorie geldt een afzonderlijk percentage. Binnenkort delen we nog een uitgebreid artikel over de Overbruggingswet. Houd onze LinkedIn pagina dus goed in de gaten!

3. De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar €0,21 per kilometer

Voor het eerst sinds 2006 wordt het bedrag dat je als werkgever per zakelijk gereden kilometer onbelast kunt vergoeden verhoogd van €0,19 naar €0,21. Per 1 januari 2024 stijgt dit bedrag nog verder naar €0,22. Let wel: alleen het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog. Het is vervolgens aan de werkgever zelf om dit ook in de arbeidsvoorwaarden door te voeren. Dit is echter niet verplicht.

4. ‘Meer werken moet meer gaan lonen

Om de koopkracht van de bevolking te verbeteren, zijn er een aantal nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Ten eerste stijgen de minimumlonen. Per 1 januari stijgt het minimumloon met 10,15%. Eerder werd al in de Voorjaarsnota bekend gemaakt dat de lonen in drie stappen zouden worden verhoogd met 7,5%, maar daar is het kabinet dus toch op teruggekomen. Daarnaast wordt de arbeidskorting flink verhoogd. De algemene heffingskorting komt voor 2023 uit op maximaal €3070. Tot slot gaat het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting omlaag van 37,07% naar 36,93%.

5. De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gaat omhoog

We sluiten dit artikel af met een plan dat nog niet in het Belastingplan 2023 voorbij kwam, maar dat het kabinet nog in een nota van wijzigingen zal opnemen. Omdat de inflatie zo is toegenomen, is de vrije ruimte op dit moment voor veel organisaties niet meer toereikend. Dit geldt dan vooral voor organisaties met weinig personeel of waar lagere lonen gelden. Het kabinet stelt voor om de vrije ruimte over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22 %-punt. Per 2023 bedraagt de vrije ruimte over de eerste €400.00 1,92%. Daarboven geldt een percentage van 1,18%.

Meer weten over het Belastingplan 2023?

Wil je meer weten over de nieuwe Miljoenennota en het Belastingplan of ben je een nieuwe wet tegengekomen waar je vragen over hebt? De cijferhelden van MenL staan voor je klaar. We helpen je graag om uit te zoeken wat de nieuwe plannen voor jouw organisatie zullen betekenen! Spreken we je snel? Neem vooral contact met ons op.

Verder lezen?

Regeling onwerkbaar weer: zo werkt het

In sommige sectoren heeft het weer veel invloed op het al dan niet kunnen uitvoeren van je werk. Als je door extreem weer niet kunt weren, spreken we van onwerkbaar weer. Dit is bijvoorbeeld als het heel hard waait of streng vriest. Maar wat als dat extreme, onwerkbare weer lang aanhoudt en je niet kunt werken? Dan treedt de Regeling onwerkbaar weer in werking. Hoe dat zit lees je hier!

De aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten: dit moet je weten

Als werkgever kun je een tijdelijke arbeidsovereenkomst afsluiten met een werknemer. Zo’n tijdelijke overeenkomst komt met een aantal verplichtingen, waaronder de aanzegtermijn. Dit betekent dat jij als werkgever duidelijk moet aangeven of de overeenkomst na afloop wel of niet wordt voortgezet. Dit moet je schriftelijk doen, óók als de werknemer geen nadeel ondervindt van een mondelinge aanzegging. De Hoge Raad oordeelde hier onlangs nog over. Wij leggen je vandaag het verschil uit tussen de aanzeg- en opzegtermijn. Ook gaan we in op de nadelen van een mondelinge aan- of opzegging.