Het STAP-budget: hoe werkt deze succesvolle subsidieregeling?

Sinds 1 maart 2022 kon je als werkende of werkzoekende onder bepaalde voorwaarden een STAP-budget aanvragen. Dit budget stelt je in staat om een opleiding te volgen. De STAP (Stimulering Arbeidsmarktpositie) vervangt de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven, die sinds 1 januari 2022 is vervallen. De laagdrempelige subsidie trok een groot publiek: 35.000 mensen dienden al snel een aanvraag in, waardoor het volledige budget voor de eerste ronde al snel was benut.

Wanneer heb je eigenlijk recht op een STAP-budget?

Als je boven de 18 bent, maar de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt, kun je in aanmerking komen voor het STAP-budget. Als aanvrager moet je binding hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Je moet EU-burger (of partner van een EU-burger) zijn en in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de subsidieaanvraag ten minste zes maanden in Nederland verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen als de AOW.

Om dubbele financiering van scholingskosten te voorkomen, kunnen mensen die jonger zijn dan 30 jaar en in principe recht hebben op studiefinanciering voor voltijdsopleidingen geen gebruik maken van het STAP-budget. Ook als je recht hebt op een tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten kun je geen STAP-budget aanvragen. Wel kun je in deze gevallen met behulp van de scholingssubsidie bepaalde cursussen, trainingen en deeltijdopleidingen volgen. Heb je als aanvrager rechtop een andere vorm van subsidie als de lerarenbeurs of een studievoorschotvoucher? Dan kun je alsnog een STAP-budget aanvragen als de kosten van je opleiding of scholing hoger zijn dan het bedrag dat je vanuit je andere subsidie krijgt.

Eerste ronde STAP-budget gesloten met 35.000 aanvragen

Het STAP-budget is in het leven geroepen om een groter publiek, onder wie ook praktisch opgeleiden en mensen met een laag inkomen, de mogelijkheid te bieden een opleiding te volgen en zo de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bij de opening van het aanvragenloket bleek dat de interesse in het STAP-budget enorm was. 50.000 mensen probeerden soms tegelijkertijd een aanvraag in te dienen. Er ontstonden enorme wachtrijen, die in de nacht van 1 op 2 maart werden weggewerkt. Op 3 maart moest het loket sluiten, omdat het maximaal beschikbare budget was bereikt. De aanvragen zijn inmiddels grotendeels al verwerkt en verleend. Een groot succes dus!

Wanneer kan ik weer een STAP-budget aanvragen?

Is het jou niet gelukt om in het eerste vak een aanvraag in te dienen? Dan zijn er in 2022 nog vier andere tijdvakken om het STAP-budget aan te vragen. Op 1 mei 2022 start de volgende ronde. In totaal is er dit jaar zo’n 160 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de toekenningen. Vanaf volgend jaar loopt dit budget op tot 200 miljoen euro, verdeeld over zes tijdvakken.

Wil je weten welke activiteiten in aanmerking komen voor het STAP-budget? Je vindt alle aangesloten opleidingen in het STAP-scholingsregister. De aanvraag voor de STAP loopt via het UWV. Let er wel op dat je de aanvraag vier weken voor de aanvang van je opleiding / educatie / scholing indient. Let er ook op dat de scholing niet later dan drie maanden na1 sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak start. Na goedkeuring van je aanvraag betaalt het UWV een voorschot van 100% van het subsidiebedrag aan de opleider. De maximale subsidie per persoon bedraagt €1000 (inclusief BTW).

Ook een werkgeversbijdrage is mogelijk

Zijn de kosten van de scholing van jouw keuze hoger dan de maximale subsidie? Dan moet je het resterende bedrag in principe zelf betalen. Wel kan je werkgever een bijdrage leveren. Voor de definitieve subsidietoekenning controleert het UWV binnen drie maanden na afloop van de scholing of aan alle verplichtingen is voldaan.

Wil je meer weten over het STAP-budget, hoe je het aanvraagt of wat je als werkgever kunt betekenen voor jouw medewerkers die een scholing willen volgen? Neem dan vooral contact op met jouw MenL Cijferhelden. We staan voor je klaar!

Verder lezen?

De 7 belangrijkste wetswijzigingen voor HR in 2023

Nieuw jaar, nieuwe wetten! Ook op 1 januari zijn er weer een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Ben jij een ondernemer met personeel? Dan is dit artikel voor jou ontzettend handig. Vandaag zetten we namelijk de 7 belangrijkste nieuwe wetten van 2023 rondom personeel voor je op een rij!

Mogen werknemers zelf vrije (religieuze) feestdagen kiezen?

De feestdagen zijn net achter de rug, maar binnen weel organisaties roept een nieuw jaar vol nieuwe feestdagen ook weer een aantal vragen op. Veel Christelijke feestdagen zijn in Nederland vrije dagen. Maar tegenwoordig kennen we in Nederland natuurlijk flink wat meer feestdagen. Naast Pasen en Bevrijdingsdag vieren veel Nederlanders tegenwoordig ook Eid al Fitr (Suikerfeest) of Diwali. De vrije feestdagen zoals we die kennen, passen lang niet altijd meer binnen de levensovertuigingen of religies van vele Nederlanders. Maar wat doe je binnen een diverse organisatie met de vrije feestdagen? Mogen werknemers bijvoorbeeld feestdagen werken - en bijvoorbeeld met Pasen werken om met Eid al Fitr vrij te zijn? In dit artikel leggen we er alles over uit!