Personeelssubsidies 101: Subsidie praktijkleren

Voor heel wat organisaties is personeel de allergrootste kostenpost. Maar gelukkig zijn er ook heel wat mogelijkheden om op deze kosten te besparen! In onze serie ‘Personeelssubsidies 101’ nemen we je mee in een aantal interessante subsidies en tegemoetkomingen die jou kunnen helpen te besparen. In het eerste artikel gingen we in op de subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk, in dit artikel gaan we in op scholingssubsidies – en in het bijzonder de subsidie praktijkleren.

Wat zijn scholingssubsidies?

Scholingssubsidies maken het voor werkgevers én werknemers aantrekkelijker om werken en leren te combineren. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld de opleiding van werknemers of betalen betaald verlof geven voor studiedagen. Voor sommige opleidingen zijn Cao-afspraken gemaakt met Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. Deze fondsen vergoeden dan vaak een deel van de kosten. Op de website van Opleiding en Beroep vind je meer informatie over deze fondsen. 

Ook als er geen Cao-afspraken zijn, is het mogelijk om subsidie te ontvangen voor de opleiding van werknemers. De scholingsplicht van werkgevers is expliciet opgenomen in de Wet werk een zekerheid, wat betekent dat jij als organisatie  verantwoordelijk bent voor de kosten van de scholing. Als je een scholier of student een praktijk- of weerkleerplaats aanbiedt, kun je gebruik maken van de subsidieregeling praktijkleren. 

Wanneer kom je in aanmerking voor de subsidie praktijkleren? 

Om de subsidie aan te kunnen vragen, moet je een erkend leerbedrijf zijn. Daarnaast moet je verschillende bewijsstukken bewaren, om aan te kunnen tonen dat de student begeleiding heeft  ontvangen. Ook is het verplicht om bij te houden wanneer de student aan- of afwezig was. 

De subsidieregeling praktijkleren kent verschillende doelgroepen. Zo is deze scholingssubsidie beschikbaar voor leerlingen of studenten van een opleiding in sectoren waar een personeelstekort is of dreigt te ontstaan. De subsidieregeling is er ook voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, die kampen met veel jeugdwerkloosheid. Ook kun je gebruik maken van de scholingssubsidie als het gaat om scholing van wetenschappelijk personeel, waar de Nederlandse (kennis)economie veel behoefte aan heeft.

Wat levert de subsidie je op? 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap stelt jaarlijks €205 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling praktijkleren. Per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats kun je een bedrag tot €2700 krijgen. Met dit bedrag kun je leerlingen met een leer-werktraject in het vmbo, mbo-studenten met een bbl-traject, studenten met een duale of deeltijd hbo-opleiding en promovendi/technologisch ontwerpers in opleiding begeleiden en ondersteunen.

Hoe werkt een aanvraag? 

Je vraagt de subsidieregeling praktijkleren aan via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan (dit kan vaak van juni t/m september). Je kunt immers alleen achteraf vaststellen in welke mate je de leerling of  student daadwerkelijk hebt begeleid! Zorg dat je jouw administratie goed op orde hebt voordat je de aanvraag doet. De RVO berekent jouw definitieve subsidiebedrag uiteindelijk op basis van het beschikbare budget en het aantal goedgekeurde aanvragen per onderwijscategorie. 

Hulp nodig? 

Wil je meer weten over de subsidieregeling praktijkleren, scholingssubsidies of over hoe je een kloppende administratie bijhoudt om aan het eind van het schooljaar een aanvraag in te dienen? De cijferhelden van MenL staan voor je klaar! Neem vooral contact met ons op als we je kunnen helpen.

Verder lezen?

Mogen werknemers zelf vrije (religieuze) feestdagen kiezen?

Voor veel organisaties roept een nieuw jaar vol feestdagen een aantal vragen op. Christelijke feestdagen zijn in Nederland vaak vrije dagen, maar wat als deze feestdagen niet passen bij de religieuze of levensovertuigingen van jouw werknemers of collega's? Wat als zij bijvoorbeeld liever Diwali of Eid al-Fitr vieren dan Pasen of Pinksteren? Wat doe je binnen een diverse organisatie dan met de (standaard) vrije feestdagen? Kunnen werknemers bijvoorbeeld vrije religieuze dagen wisselen? In dit artikel leggen we er alles over uit!

Een kantoor aan huis en de Belastingdienst: dit moet je weten!

Veel zzp’ers, startende bedrijven en zelfs gevestigde bedrijven doen het: wonen en werken in één pand. Met of zonder personeel, het lijkt ideaal om een kantoor of werkruimte aan huis te hebben, zeker als het nog niet van belang is om een pand te huren of te kopen. Maar is het ook zo ideaal? Een kantoor aan huis is niet altijd aftrekbaar. In dit artikel nemen we je mee in de feiten en voorwaarden van de Belastingdienst rondom een kantoor aan huis!