Ook een prijsplafond voor energie voor ondernemers

De energieprijzen in Nederland zijn op dit moment torenhoog. Veel huishoudens hebben moeite om de energiekosten te betalen. Daarom heeft het kabinet besloten een prijsplafond in te stellen. Waar dat prijsplafond eerst alleen voor particulieren zou gelden, heeft het kabinet nu besloten dat er ook een prijsplafond komt voor het mkb. Daarnaast zijn er nog enkele andere regelingen die in het leven worden geroepen om de energiekosten te beperken. MenL zet alle updates voor je op een rij!
MenL Cijferhelden prijsplafond voor ondernemers energiekosten regelingen

Energiekosten voor ondernemers drukken met prijsplafond

Voor een deel van het mkb wil het kabinet een (tijdelijk) prijsplafond instellen voor de energieprijzen. Dit prijsplafond zal van 1 januari tot en met 31 december 2023 gelden. De maximumtarieven voor ondernemers zullen hetzelfde worden als voor de huishoudens in Nederland. Over verbruik tot 1.200 m3 gas ga je dus waarschijnlijk €1,45 per m3 betalen. Voor elektriciteit zul je tot een verbruik van 2.400 KWh €0,40 per KWh gaan betalen. Verbruik je meer? Dan betaal je de marktprijs. Om de energiekosten voor ondernemers tot het einde van 2022 te drukken, komt er vanaf 1 november 2022 een overbruggingsregeling.

Eerder heeft het kabinet al bekend gemaakt dat de energiebelastingen voor bedrijven omlaag zullen gaan. Met de nieuwe plannen voor het prijsplafond, komt deze regeling te vervallen. De belasting op energie blijft dus gelijk aan de belasting in 2022.

Speciale subsidie voor bedrijven met een hoog energieverbruik

Als je een groot bedrijfspand hebt, verbruik je waarschijnlijk meer energie. Zeker als je geen stappen hebt genomen op het gebied van verduurzaming, waar we al eerder een artikel over schreven. Voor bedrijven die niet ontkomen aan hoog energieverbruik, komt het kabinet met een nieuwe subsidie: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Momenteel is nog niet bekend wie gebruik kan gaan maken van deze regeling en wat het totale budget/de totale steun zal zijn. Wel is duidelijk dat de TEK een deel van de kostenstijging voor 2022 en 2023 zal vergoeden.

De TEK moet eerst nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Daarom zal de regeling vermoedelijk pas vanaf begin 2023 gaan gelden. Omdat de kostenstijging op dit moment ook veel problemen oplevert, werkt het kabinet aan andere maatregelen die vanaf november 2022 al zullen gelden. Zodra hier meer over bekend is, laten we je dit natuurlijk weten!

Verduurzaming blijft een goed idee om energiekosten te drukken

Ondanks de tegemoetkomingen in de kostenstijging, blijft verduurzaming een goed idee. Niet alleen om kosten te drukken, maar ook om de klimaatveranderingen te beperken. Daarom maakt het kabinet extra geld vrij voor bedrijven om te verduurzamen. Dit wordt gedaan in de vorm van de BMKB-Groen regeling, die een borgstelling tot maximaal 67,5% zal bieden op een krediet dat je aanvraagt om je bedrijf te verduurzamen. Hierdoor kun je bij de bank meer lenen dan je op basis van je onderpand kunt krijgen.

Naast de BMKB-Groen regeling stelt het kabinet ook extra geld beschikbaar voor ‘groene aftrekposten’. Dit betekent dat je straks bij je aangifte inkomstenbelasting minder hoeft af te dragen als je hebt gewerkt aan de verduurzaming van je bedrijf.

Meer weten?

Omdat nog niet alles bekend is over de precieze invulling van de overbruggingsregeling, de TEK en de tegemoetkomingen op het gebied van verduurzaming, kunnen we ons voorstellen dat je je nog steeds zorgen maakt over de hoge energiekosten. Ben je bang dat steun voor jou te laat zal komen en wil je weten wat je nu kunt doen op het gebied van je boekhouding, je kosten versus je baten of je bedrijfsvoering? De Cijferhelden van MenL kijken graag met je mee. We gaan met alle liefde naast je zitten voor een goed gesprek, een advies dat je verder gaat helpen en natuurlijk een lekkere bak koffie. Neem vooral contact met ons op als we je kunnen helpen!

Verder lezen?

Download: de essentiële onderdelen van een factuur op een rij

Als ondernemer voor de belastingdienst doe je elk kwartaal BTW-aangifte. Je berekent BTW over de producten en/of diensten die jij aan anderen levert, maar er wordt ook BTW aan jou gerekend als je iets (in)koopt of afneemt. Deze BTW mag je bij de BTW-aangifte weer aftrekken. Maar let op: dit mag alléén als de facturen de juiste elementen bevatten! Wat de essentiële onderdelen van een factuur zijn? Dat vind je in onze handige download. Lees snel verder!

Jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders: hoe zit het?

Veel zorgaanbieders krijgen vanaf 2023 te maken met de jaarverantwoordingsplicht. Een flinke mond vol - en misschien ook best een ingewikkeld iets. Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Hierdoor vallen tegenwoordig veel meer zorgaanbieders onder de meld- en vergunningsplicht, het interne toezicht en ook de jaarverantwoordingsplicht. Dit laatste komt vooral door de AWtza. Maar hoe zit het daar precies mee? MenL legt het uit!