Belastingplan 2024 & de Inkomstenbelasting: de 5 belangrijkste voorstellen

Een tijdje terug schreven we een artikel over de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2024 voor het mkb. Maar uiteraard zijn er ook op het gebied van de inkomstenbelasting flink wat plannen en wijzigingen voorgesteld, waar we je ook graag in meenemen. Hoe ziet de inkomstenbelasting er vanaf volgend jaar vermoedelijk uit en wat kun je verwachten? Let op: het blijven voorgestelde plannen, de komende tijd zal blijken of dit alles daadwerkelijk wordt doorgevoerd. De plannen geven echter wel altijd een fijn kijkje in de toekomst. Lees je weer mee?
Belastingplan 2024 & de Inkomstenbelasting | MenL Cijferhelden | Man lijkt zijn administratie te doen op zijn laptop aan een wit bureau

1. Wijzigingen in box 1

In box 1 van de inkomstenbelasting wordt je inkomen op werk en wonen belast. Hierin gaan waarschijnlijk een aantal dingen veranderen in 2024. De inkomstenbelasting wordt berekend met twee verschillende schijven. In 2024 gaat het belastingtarief in de eerste schijf iets omhoog, van 36,93% in 2023 naar 36,97% in 2024. 

Elk jaar wordt de tweede schijf van box 1 opnieuw geïndexeerd. Voor 2024 is besloten om de schijf met 3,55% te indexeren: minder dan de inflatie van 9,9%.

2. Van één naar twee schijven in Box 2 

In box 2 van de Inkomstenbelasting geldt momenteel, in 2023, één tarief. Het kabinet heeft voorgesteld om dit uniforme tarief in 2024 te vervangen door twee verschillende tarieven. Voor dividenden tot €67.000 geldt een tarief van 24,5 procent. Voor het bedrag daarboven gaat een toptarief gelden. Dit tarief bedraagt 33%. Met dit voorstel wil de regering aanmerkelijk belanghouders stimuleren om vaker (jaarlijks) winsten uit te keren, in plaats van dat zij deze oppotten in een bv. 

3. Wijzigingen box 3

Ook voor box 3 zijn wijzigingen voorgesteld. Er is de laatste tijd natuurlijk al veel te doen rondom box 3. Dit gaat dan voornamelijk over het fictieve rendement versus het daadwerkelijke rendement. Vooralsnog blijft het fictieve rendement het uitgangspunt. Pas vanaf 2027 wordt vermoedelijk gerekend met het daadwerkelijke rendement. 

In box 3 zijn er drie verschillende categorieën: bank- en spaargeld, beleggingen en schulden. Vanaf 2024 vallen aandelen in Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) onder de bank- en spaartegoeden. Als je een woning bezit, betaal je daardoor mogelijk minder belasting in box 3. 

Het tarief in box 3 verandert iets: het stijgt van het huidige tarief van 32% naar 34% in 2024. Belangrijk bij box 3 is om op te merken dat schulden en vorderingen tussen fiscale partners en ouders van minderjarige kinderen in 2024 tot geen enkele box 3-categorie behoren. Deze vallen dus buiten je aangifte IB. 

4. Verlaging van de mkb-winstvrijstelling 

Het kabinet heeft voorgesteld om de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek in 2024 flink te verlagen. De verlaging van de zelfstandigenaftrek was al eerder bekend, maar nu weten we ook meer over de mkb-winstvrijstelling. Het plan is om deze vrijstelling in 2024 te verlagen naar 12,7%. Op dit moment, in 2023, bedraagt de mkb-winstvrijstelling nog 14%. De mkb-winstvrijstelling geldt voor iedere ondernemer, hier geldt geen urencriterium. Ook ondernemers die minder dan 1225 uur per jaar voor hun bedrijf werken, komen er dus voor in aanmerking. Het kabinet zet deze stappen om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen.

5. Verhoging inkomstenbelasting voor hogere inkomens, verhoging arbeidskorting voor lagere inkomens

Het kabinet wil het verschil tussen de hogere en lagere inkomens verkleinen. Om dit te bewerkstelligen, worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hogere inkomsten moeten meer inkomstenbelasting gaan betalen. 

Voor lagere inkomens gaat de arbeidskorting omhoog. Werkenden die rond het wettelijk minimumloon verdienen, krijgen €115 meer arbeidskorting in 2024. Hierdoor gaan werkenden met een salaris tot ongeveer €4.000 er op vooruit. 

En nu? 

De komende tijd zal er nog veel over de wijzigingen worden gesproken, zowel in de Eerste en Tweede Kamer als daarbuiten. Maar let op: de genoemde punten uit dit artikel zijn onderdeel van de plannen. Nog geen maand na Prinsjesdag was er alweer veel gesproken over de plannen en is er alweer veel verschoven. De komende tijd zal blijken of er daadwerkelijk genoeg budgettaire dekking (en dus geld) is om alle plannen door te voeren. We houden jullie vanuit MenL Cijferhelden natuurlijk op de hoogte! 

Heb je in de tussentijd vragen? Jouw favoriete cijferhelden staan voor je klaar. Neem vooral contact met ons op als je meer wilt weten over het Belastingplan voor 2024, de Miljoenennota of de gevolgen voor jouw persoonlijke situatie/onderneming. 

 

Het eerste artikel, over de voorstellen specifiek voor ondernemers, vind je hier!

Verder lezen?

MenL Cijferhelden x Pauwmans: een overheerlijke wisselwerking

Op 1 februari 2021 werd Pauwmans opgericht: een bedrijf van vier vrienden met een passie voor goede koffie, lekker eten en een flinke dosis gastvrijheid. Wat begon als een mobiele food-/koffietruck in de Broekpolder, is inmiddels een waar begrip in Vlaardingen. Sinds 1 november 2022 is de vaste stek van Pauwmans op De Loper geopend. Sinds de start van de onderneming mogen we bij MenL Cijferhelden de boekhouding verzorgen. Nik Hermans, één van de eigenaren van Pauwmans, vertelt: “We waren op zoek naar een kantoor dat ons goed kon adviseren en er flink wat verstand van had, zodat wij ons konden bemoeien met de dingen die we leuk vonden.” Bij MenL vonden ze uiteindelijk zelfs meer dan dat stukje ontzorging: al snel ontstond er een te gekke wisselwerking waar niet alleen wij, maar zelfs onze klanten van profiteren!

Personeelssubsidies 101: Subsidie praktijkleren

Voor heel wat organisaties is personeel de allergrootste kostenpost. Maar gelukkig zijn er ook heel wat mogelijkheden om op deze kosten te besparen! In onze serie ‘Personeelssubsidies 101’ nemen we je mee in een aantal interessante subsidies en tegemoetkomingen die jou kunnen helpen te besparen. In het eerste artikel gingen we in op de subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk, in dit artikel gaan we in op scholingssubsidies – en in het bijzonder de subsidie praktijkleren.