Belastingplan 2024 & ondernemers: de 5 belangrijkste punten voor jou

Prinsjesdag is weer voorbij en op woensdag 20 september is er al druk gedebatteerd over de voorstellen uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2024. Maar wat staat er eigenlijk in deze plannen en wat betekent dat voor jou als ondernemer? Dat leggen we je in dit artikel uit! Let wel: het gaat hier nog om plannen. Deze plannen moeten eerst nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Toch is het fijn om alvast te weten wat er mogelijk op stapel staat. Lees je mee?  
Belastingplan 2024 ondernemers: de 5 belangrijkste plannen

Hoofdpunten uit het Belastingplan 2024 zijn toch wel bestaanszekerheid, koopkracht en armoedebestrijding. Er zijn een aantal maatregelen aangekondigd die zich vooral richten op steun voor lagere inkomens. In 5 punten nemen we je mee in de belangrijkste maatregelen uit het Belastingplan 2024 voor ondernemers!  

1. De ondernemersaftrek wordt gewijzigd

Voor ondernemers zijn een aantal aftrekposten die je belastbare winst kunnen verlagen. Dit zijn onder andere de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Beide zouden, volgens het Belastingplan 2024, omlaaggaan. Het percentage van de MKB-winstaftrek daalt in 2024 van 14% naar 12,7%. Door deze maatregel betalen ondernemers meer belasting – ondernemers met de hoogste winst hebben hier het meest last van.  

Ook op het gebied van de zelfstandigenaftrek zijn wijzigingen voorgesteld. Zelfstandige ondernemers die meer dan 1.225 uur aan hun onderneming werken, kunnen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. Het (demissionair) kabinet heeft voorgesteld om de zelfstandigenaftrek met €1.280 te laten dalen:van €5.030 in 2023 naar €3.750 in 2024. Het plan is om de zelfstandigenaftrek de komende jaren nog verder te laten dalen, tot €900 in 2027.  

2. Introductie minimumuurloon

In Nederland kennen we een wettelijk minimumloon. Dit minimumloon is momenteel per maand vastgesteld. In 2024 gaat dit mogelijk veranderen naar een minimumloon per uur. Het minimumuurloon wordt bepaald op basis van een werkweek van 36 uur. Dit kan dus betekenen dat je meer loonkosten krijgt als je werkt met een 38- of 40-urige werkweek. Met deze maatregel wil het kabinet ervoor zorgen dat iedereen vanaf 21 jaar hetzelfde uurloon krijgt.  

3. Wijzigingen reiskostenvergoeding & OV

Het kabinet heeft voorgesteld om de onbelaste reiskostenvergoeding in 2024 te verhogen van 21 naar 23 cent per kilometer. Ondernemers mogen deze vergoeding voor zakelijke ritten met een privé auto, motor of fiets aftrekken van de winst. Heb je personeel in dienst? Dan mag je de 23 cent per kilometer ook onbelast aan je personeel vergoeden. Dit geldt dan uiteraard voor woon-werkverkeer én andere zakelijke kilometers met een eigen vervoersmiddel. 

Om het klimaat tegemoet te komen, heeft het kabinet ook voorgesteld om makkelijker OV-abonnementen te kunnen verstrekken aan werknemers. De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten zou worden verruimd – ook zou er geen belasting moeten worden betaald als werknemers hun OV-kaart voor zakelijke reizen gebruiken. 

4. Verlaging van de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Steeds meer organisaties maken gebruik van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Deze regeling maakt het voor ondernemers (van zepers tot grote BV’s) aantrekkelijker om te investeren in duurzame energie en energiebesparende bedrijfsmiddelen (mits dit middel op de energielijst van de RVO staat). Omdat de investeringsbedragen steeds verder stijgen, wil het kabinet de EIA verlagen van 45,5% in 2023 naar 40% in 2024. Ben jij van plan nog te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen? Dan kan het handig zijn om dit nog in 2023 te doen! Uiteraard kunnen jouw favoriete cijferhelden je hier altijd bij helpen.  

5. Aanpassingen Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De Bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel bekend als de BOR, geeft je recht op belastingvrijstellingen bij het erven of schenken van een bedrijf. Je kunt hier gebruik van maken als je bijvoorbeeld een familiebedrijf overneemt – dit kan door gebruik te maken van de BOR financieel heel gunstig zijn. De BOR heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen en daarom is nu nagedacht over aanscherpingen van deze regeling. Waar verhuurde onroerende zaken nu nog onder de BOR kunnen vallen, valt dat volgend jaar onder het beleggingsvermogen. Het plan is om de BOR de komende jaren nog verder in te perken en bij te stellen. Ook de Doorschuifregeling (DSR) wordt aangepast. Door hiervan gebruik te maken, betaalt de schenker of erflater geen inkomstenbelasting bij schenking of vererving. Dit wordt de komende jaren ook aangepast.  

Denk jij of denken jullie na over het doorgeven van een familiebedrijf? Dan kan het slim zijn om hier snel over te praten. Hoe sneller je hiermee bent, hoe voordeliger dit mogelijk nog kan zijn. Wij staan natuurlijk gewoon voor je klaar om eventuele gesprekken te begeleiden en financiële situaties voor je op een rijtje te zetten.  

En hoe zit het dan met de plannen voor de inkomstenbelasting?  

We horen het je denken: er zullen toch zeker ook wel wat plannen bekend zijn gemaakt met betrekking tot de inkomstenbelasting? Dat klopt! Hier gaan we in een volgend artikel uitgebreider op in. Heb je ondertussen vragen over één van de plannen uit het Belastingplan 2024? Neem dan vooral contact met ons op, we helpen je graag!  

Verder lezen?

Groene arbeidsvoorwaarden implementeren: hoe pak je het aan?

Steeds meer bedrijven zijn bezig met verduurzaming. Niet alleen op het gebied van hun (kantoor)pand, maar ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden! Tegenwoordig denken veel bedrijven na over het implementeren van zogeheten groene arbeidsvoorwaarden: arbeidsvoorwaarden die je kunt aanbieden om de duurzaamheid en het milieubewustzijn onder jouw collega’s te stimuleren. Groene arbeidsvoorwaarden kunnen inspelen op allerlei verschillende onderwerpen. Welke onderwerpen dit zijn - en hoe je ze implementeert in jouw eigen arbeidsvoorwaardenpakket? Dat vertellen we je in dit artikel!

Box 3 update – juni 2024

Begin juni 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over box 3: de huidige box-3 heffing blijft discriminerend en gaat op de schop! Vanaf nu zal de belasting in box 3 dus worden berekend op basis van het werkelijk rendement in plaats van een geschat rendement. Deze wijziging heeft flinke gevolgen voor de overheid, maar natuurlijk ook voor iedereen met vermogen in box 3.