Terugbetaling van coronasteun na 1 oktober 2021 

Sinds 25 september 2021 hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden. En na het verdwijnen van deze regel zijn ook andere regels / maatregelen veranderd. Per 1 oktober 2021 is bijvoorbeeld de coronasteun vanuit de overheid stopgezet. Wat dat voor jou betekent zetten we vandaag voor je op een rij!  

Coronasteun stopgezet voor vrijwel alle branches

Het kabinet heeft besloten dat de overheid per 1 oktober stopt met het aanbieden van coronasteun voor vrijwel alle branches. Dat betekent dat je per oktober 2021 geen tegemoetkoming vaste lasten (TVL), NOW, TOZO of TONK kunt aanvragen. Voor horecaoncernemers die getroffen zijn door de nachtsluiting, de toeristische sector en de evenementenwereld zijn nog wel steunpakketten beschikbaar. In november 2021 wordt besloten of de horeca ‘s nachts ook weer open mag. Vanaf dat moment verwachten we dat de steun voor de horeca ook steeds meer zal teruglopen.  

Moet je de coronasteun terugbetalen?

Of je de ontvangen coronasteun moet terugbetalen, hangt van een aantal zaken af. Heb je bijvoorbeeld te veel geld gekregen, omdat je meer omzet hebt gedraaid dan je in eerste instantie had verwacht? Dan moet je het teveel aan steun terugbetalen. Als je door de coronapandemie een uitstel hebt gekregen voor het betalen van je belastingen, moet je dit nu alsnog gaan betalen. En heb je een belastingschuld? Ook deze moet je nu weer gaan aflossen.  

Terugbetalingsregeling voor de TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een belastingvrije gift geweest. Als je meer hebt verdiend dan je had verwacht, betaal je het verschil terug aan de overheid. Heb je minder dan 30% omzetverlies in het kwartaal waarin je TVL kreeg? Dan moet je het hele bedrag terugbetalen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland laat je vanzelf weten of je moet terugbetalen. Dit doen ze in een vaststellingsbrief die je krijgt na afloop van elk kwartaal. Je kunt hier eventueel een betalingsregeling voor aanvragen. De RVO brengt bij terugbetaling geen rente in rekening. 

Terugbetalingsregeling voor de NOW

De NOW was een tegemoetkoming voor je loonkosten. Deze regeling was in het leven geroepen om, ook bij verminderde omzet, je werknemers te kunnen blijven betalen. Een voorwaarde voor de aanvraag was dat je minimaal 20% omzetverlies had. Had je uiteindelijk toch een betere omzet? Of is de loonsom die je moet betalen tijdens de steunperiode gedaald? Dan moet je waarschijnlijk (een deel van) de NOW terugbetalen.  

Voor iedere aanvraagperiode vraag je een definitieve berekening van de NOW aan bij het UWV. Als het UWV de definitieve tegemoetkoming heeft berekend, sturen ze je een brief. Hierin staat precies of je nog een nabetaling krijgt (bijvoorbeeld bij extra omzetverlies) of dat je moet terugbetalen.  

Terugbetalingsregeling voor de TOZO

De TOZO was de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Deze uitkering was een aanvulling op je inkomen tot het sociaal minimum. De TOZO bestaat uit twee onderdelen: de TOZO-uitkering en de TOZO-lening.  

Heb je te veel TOZO-uitkering gekregen omdat je bijvoorbeeld toch meer inkomen had? Dan betaal je dit verschil terug. Je kreeg de TOZO vanuit de gemeente, dus je betaalt het ook weer terug aan de gemeente. De gemeente vraagt je zelf om een overzicht van je inkomsten. Op basis daarvan bepaalt de gemeente of en hoeveel je moet terugbetalen.  

Heb je een TOZO-lening gekregen voor bedrijfskapitaal? Dan moet je deze altijd terugbetalen. Ook de TOZO-lening kreeg je van de gemeente – en betaal je dus weer terug aan de gemeente. Let op: over de TOZO-lening betaal je 2% rente. De berekening van de rente begint bij de start van de lening. Heb je een TOZO-lening gekregen in het jaar 2021? In dat jaar bouw je dan geen rente op. Dat scheelt weer!  

Terugbetalingsregeling TONK

Heb je in de coronaperiode de TONK gekregen? Dit is een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, bijvoorbeeld voor je huur, hypotheek of gemeentelijke belastingen. De TONK werd via de gemeente geregeld. Meestal hoef je de TONK niet terug te betalen, maar let op: dit kan per gemeente verschillen. De gemeente waar je de TONK van kreeg mag zelf bepalen hoe hoog je vermogen mag zijn. De gemeente kan de TONK-uitkering omzetten in een lening als je bijvoorbeeld snel weer zicht hebt op meer geld. Is dit bij jou het geval? Dan maak je met de gemeente afspraken over de hoogte van de lening en over de terugbetalingsregeling. Uiteraard kunnen de cijferhelden van MenL je helpen bij het vergaren van informatie en het aangaan van het gesprek.  

Wat doet de stopzetting en terugbetaling van de steun met jouw financiën?

Goed, je moet dus misschien (een deel van) de ontvangen steun terugbetalen. Je moet je vaste lasten weer gaan betalen én je moet misschien je belastingen waar je bijzonder uitstel voor kreeg gaan terugbetalen. Dat is misschien best wel spannend. Ben je het overzicht kwijt en wil je weten hoe het ervoor staat? Dan helpen wij je graag. En weet je nu al zeker dat je de belastingen waar je bijzonder uitstel voor kreeg nog steeds niet op tijd kunt betalen? Als je dit met een verklaring kunt bewijzen, kun je van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen. We helpen je graag bij dit proces.  

Dan tot slot

We kunnen ons goed voorstellen dat de stop van het coronasteunpakket en de start van het terugbetalen van de regelingen een beetje spannend klinkt. We gaan het dan ook niet mooier maken dan het is: het CBS verwacht ook dat er meer faillissementen aan zullen worden gevraagd. Maar daar zit gelukkig ook weer een kanttekening bij: deze faillissementen zullen naar verwachting vooral worden aangevraagd door bedrijven die enkel en alleen hebben kunnen overleven door de coronasteun. Dit zijn vaak bedrijven die voor de pandemie ook al niet hele goed presteerden. Maak je je toch zorgen over je eigen financiën na de stopzetting van de steun? Neem dan vooral contact op met een van onze cijferhelden, dan nemen we alles samen met je door en kijken we wat we voor je kunnen betekenen. 

Verder lezen?

Download: de essentiële onderdelen van een factuur op een rij

Als ondernemer voor de belastingdienst doe je elk kwartaal BTW-aangifte. Je berekent BTW over de producten en/of diensten die jij aan anderen levert, maar er wordt ook BTW aan jou gerekend als je iets (in)koopt of afneemt. Deze BTW mag je bij de BTW-aangifte weer aftrekken. Maar let op: dit mag alléén als de facturen de juiste elementen bevatten! Wat de essentiële onderdelen van een factuur zijn? Dat vind je in onze handige download. Lees snel verder!

Jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders: hoe zit het?

Veel zorgaanbieders krijgen vanaf 2023 te maken met de jaarverantwoordingsplicht. Een flinke mond vol - en misschien ook best een ingewikkeld iets. Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Hierdoor vallen tegenwoordig veel meer zorgaanbieders onder de meld- en vergunningsplicht, het interne toezicht en ook de jaarverantwoordingsplicht. Dit laatste komt vooral door de AWtza. Maar hoe zit het daar precies mee? MenL legt het uit!