Mogen werknemers zelf vrije (religieuze) feestdagen kiezen?

Voor veel organisaties roept een nieuw jaar vol feestdagen een aantal vragen op. Christelijke feestdagen zijn in Nederland vaak vrije dagen, maar wat als deze feestdagen niet passen bij de religieuze of levensovertuigingen van jouw werknemers of collega's? Wat als zij bijvoorbeeld liever Diwali of Eid al-Fitr vieren dan Pasen of Pinksteren? Wat doe je binnen een diverse organisatie dan met de (standaard) vrije feestdagen? Kunnen werknemers bijvoorbeeld vrije religieuze dagen wisselen? In dit artikel leggen we er alles over uit!
Zelf religieuze feestdagen kiezen | MenL Cijferhelden

First things first: dit zegt de officiële regelgeving (wetten & CAO’s)

In de wet is niets geregeld over het al dan niet vrij geven van feestdagen. Werkgevers en werknemers kunnen dit in principe dus onderling zelf afspreken – en zouden werkgevers als het waren een Feestdagen Keuzemenu kunnen aanbieden. Toch is dit lang niet altijd het geval. Veel organisaties zijn namelijk verbonden aan een bepaalde CAO – en in die CAO is vaak wél iets geregeld over vrije feestdagen. Hierdoor wordt het invoeren van zo’n Feestdagen Keuzemenu ineens een stuk ingewikkelder. Dit komt dan bijvoorbeeld door toeslagen. Als een werknemer werkt op een dag die in de CAO als vrije feestdag staat vermeldt, heeft hij/zij recht op een bepaalde toeslag. Werknemers die ervoor kiezen om met Pinksteren te werken, maar tijdens Eid al Fitr vrij te zijn, krijgen dan een loonvoordeel. En dat is dan vaak weer lastig te verantwoorden.

Maar wat kun je dan wel?

Steeds meer werkgevers bieden tegenwoordig tóch een mogelijkheid om feestdagen te ruilen of om (bovenwettelijke) dagen als vrije keuzefeestdagen aanwijzen. De bovenwettelijke dagen zijn in principe symbolisch – alle werknemers binnen een organisatie kunnen deze dagen invullen zoals zij dat willen. Zij kunnen er dan dus voor kiezen om Goede Vrijdag of Eid al Fitr vrij te nemen, maar werknemers kunnen deze dagen ook gebruiken voor een ‘reguliere’ dag vrij.

Steeds meer CAO’s bieden tegenwoordig wel het recht op betaald of onbetaald verlof voor Eid al Fitr – of het recht om deze dag te ruilen met een Christelijke feestdag als Tweede Pinksterdag. Dit staat dan vaak vermeld als een diversiteitsdag of ruilfeestdag.

Wat als er niks over ruilfeestdagen in jouw CAO of arbeidsovereenkomst staat?

Staat er niks over eventuele diversiteitsdagen, ruilfeestdagen of andere mogelijkheden in jouw CAO of arbeidsovereenkomst(en)? Dan raden wij werkgevers en werknemers aan om hier gezamenlijk over in gesprek te gaan. In overleg kunnen werkgevers en werknemers besluiten om af te wijken van de vooraf opgestelde regels over vrije feestdagen. Let er wel op dat deze afspraken goed op papier worden gezet – en dat zowel werkgever als werknemer de afspraken ondertekenen.

Kom je als werkgever voor een plotseling tekort aan arbeidskrachten te staan, omdat je bijvoorbeeld veel werknemers hebt die Eid al Fitr vieren? Houd hier dan aan het begin van het jaar al rekening mee. Maak in het begin van het jaar een planning, kijk waar je mogelijk vast gaat lopen en huur op tijd flexibele krachten in. Zo kunnen alle partijen met een gerust gevoel het nieuwe jaar vol nieuwe feestdagen in!

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het maken van goede afspraken of het opstellen van jouw personeelsplanning? Neem dan vooral contact met ons op. Bij MenL Cijferhelden denken we graag met je mee!

Verder lezen?

Groene arbeidsvoorwaarden implementeren: hoe pak je het aan?

Steeds meer bedrijven zijn bezig met verduurzaming. Niet alleen op het gebied van hun (kantoor)pand, maar ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden! Tegenwoordig denken veel bedrijven na over het implementeren van zogeheten groene arbeidsvoorwaarden: arbeidsvoorwaarden die je kunt aanbieden om de duurzaamheid en het milieubewustzijn onder jouw collega’s te stimuleren. Groene arbeidsvoorwaarden kunnen inspelen op allerlei verschillende onderwerpen. Welke onderwerpen dit zijn - en hoe je ze implementeert in jouw eigen arbeidsvoorwaardenpakket? Dat vertellen we je in dit artikel!

Box 3 update – juni 2024

Begin juni 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over box 3: de huidige box-3 heffing blijft discriminerend en gaat op de schop! Vanaf nu zal de belasting in box 3 dus worden berekend op basis van het werkelijk rendement in plaats van een geschat rendement. Deze wijziging heeft flinke gevolgen voor de overheid, maar natuurlijk ook voor iedereen met vermogen in box 3.