Mogen werknemers zelf vrije (religieuze) feestdagen kiezen?

De feestdagen zijn net achter de rug, maar binnen weel organisaties roept een nieuw jaar vol nieuwe feestdagen ook weer een aantal vragen op. Veel Christelijke feestdagen zijn in Nederland vrije dagen. Maar tegenwoordig kennen we in Nederland natuurlijk flink wat meer feestdagen. Naast Pasen en Bevrijdingsdag vieren veel Nederlanders tegenwoordig ook Eid al Fitr (Suikerfeest) of Diwali. De vrije feestdagen zoals we die kennen, passen lang niet altijd meer binnen de levensovertuigingen of religies van vele Nederlanders. Maar wat doe je binnen een diverse organisatie met de vrije feestdagen? Mogen werknemers bijvoorbeeld feestdagen werken - en bijvoorbeeld met Pasen werken om met Eid al Fitr vrij te zijn? In dit artikel leggen we er alles over uit!
Mag je als werknemer zelf vrije (religieuze) feestdagen kiezen? MenL Cjijferhelden legt het uit!

First things first: dit zegt de officiële regelgeving (wetten & CAO’s)

In de wet is niets geregeld over het al dan niet vrij geven van feestdagen. Werkgevers en werknemers kunnen dit in principe dus onderling zelf afspreken – en zouden werkgevers als het waren een Feestdagen Keuzemenu kunnen aanbieden. Toch is dit lang niet altijd het geval. Veel organisaties zijn namelijk verbonden aan een bepaalde CAO – en in die CAO is vaak wél iets geregeld over vrije feestdagen. Hierdoor wordt het invoeren van zo’n Feestdagen Keuzemenu ineens een stuk ingewikkelder. Dit komt dan bijvoorbeeld door toeslagen. Als een werknemer werkt op een dag die in de CAO als vrije feestdag staat vermeldt, heeft hij/zij recht op een bepaalde toeslag. Werknemers die ervoor kiezen om met Pinksteren te werken, maar tijdens Eid al Fitr vrij te zijn, krijgen dan een loonvoordeel. En dat is dan vaak weer lastig te verantwoorden.

Maar wat kun je dan wel?

Steeds meer werkgevers bieden tegenwoordig tóch een mogelijkheid om feestdagen te ruilen of om (bovenwettelijke) dagen als vrije keuzefeestdagen aanwijzen. De bovenwettelijke dagen zijn in principe symbolisch – alle werknemers binnen een organisatie kunnen deze dagen invullen zoals zij dat willen. Zij kunnen er dan dus voor kiezen om Goede Vrijdag of Eid al Fitr vrij te nemen, maar werknemers kunnen deze dagen ook gebruiken voor een ‘reguliere’ dag vrij.

Steeds meer CAO’s bieden tegenwoordig wel het recht op betaald of onbetaald verlof voor Eid al Fitr – of het recht om deze dag te ruilen met een Christelijke feestdag als Tweede Pinksterdag. Dit staat dan vaak vermeld als een diversiteitsdag of ruilfeestdag.

Wat als er niks over ruilfeestdagen in jouw CAO of arbeidsovereenkomst staat?

Staat er niks over eventuele diversiteitsdagen, ruilfeestdagen of andere mogelijkheden in jouw CAO of arbeidsovereenkomst(en)? Dan raden wij werkgevers en werknemers aan om hier gezamenlijk over in gesprek te gaan. In overleg kunnen werkgevers en werknemers besluiten om af te wijken van de vooraf opgestelde regels over vrije feestdagen. Let er wel op dat deze afspraken goed op papier worden gezet – en dat zowel werkgever als werknemer de afspraken ondertekenen.

Kom je als werkgever voor een plotseling tekort aan arbeidskrachten te staan, omdat je bijvoorbeeld veel werknemers hebt die Eid al Fitr vieren? Houd hier dan aan het begin van het jaar al rekening mee. Maak in het begin van het jaar een planning, kijk waar je mogelijk vast gaat lopen en huur op tijd flexibele krachten in. Zo kunnen alle partijen met een gerust gevoel het nieuwe jaar vol nieuwe feestdagen in!

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het maken van goede afspraken of het opstellen van jouw personeelsplanning? Neem dan vooral contact met ons op. Bij MenL Cijferhelden denken we graag met je mee!

Verder lezen?

De 7 belangrijkste wetswijzigingen voor HR in 2023

Nieuw jaar, nieuwe wetten! Ook op 1 januari zijn er weer een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Ben jij een ondernemer met personeel? Dan is dit artikel voor jou ontzettend handig. Vandaag zetten we namelijk de 7 belangrijkste nieuwe wetten van 2023 rondom personeel voor je op een rij!

De MenL hoogtepunten van 2022

Het jaar is weer bijna ten einde - tijd om traditioneel terug te blikken op de MenL hoogtepunten van 2022! Het was weer een fantastisch jaar vol mooie klanten, bijzondere momenten en goede gesprekken op de werkvloer. Het was een uitdaging om maar 5 momenten te kiezen, maar zoals ieder jaar is het ons toch weer gelukt. Zet je dus maar schrap voor de MenL hoogtepunten van 2022!