Jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders: hoe zit het?

Veel zorgaanbieders krijgen vanaf 2023 te maken met de jaarverantwoordingsplicht. Een flinke mond vol - en misschien ook best een ingewikkeld iets. Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Hierdoor vallen tegenwoordig veel meer zorgaanbieders onder de meld- en vergunningsplicht, het interne toezicht en ook de jaarverantwoordingsplicht. Dit laatste komt vooral door de AWtza. Maar hoe zit het daar precies mee? MenL legt het uit!
Jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders: hoe zit het? | MenL Cijferhelden

Wat is een jaarverantwoordingsplicht en wie heeft ermee te maken?

Door de jaarverantwoordingsplicht leggen zorgaanbieders verantwoording af over de besteding van publieke middelen. Eigenlijk geef je als zorgaanbieder een inkijkje in je bedrijfsvoering. Dit is belangrijk voor de overheid, maar ook voor andere belanghebbenden als interne toezichthouders, zorginkopers, cliëntenraden en bijvoorbeeld journalisten.

Tegenwoordig zijn er in de zorg ook steeds meer zzp’ers. Werk jij als zzp’er in de zorg en besteed je geen zorg uit? Dan geldt de jaarverantwoordingsplicht niet voor jou! Maar let op: waarneming is ook uitbesteding! Controleer dus goed of jij wel of niet een jaarverantwoordingsplicht hebt. Als je jouw bedrijf (als zzp’er) als bv hebt geregistreerd, ben je sowieso verplicht om een een jaarverantwoording openbaar te maken.

Hoe ziet een jaarverantwoording eruit?

In een openbare jaarverantwoording komen 3 onderdelen voorbij: de Financieële verantwoording, aanvullende informatie en een online vragenlijst. Wat je precies moet verantwoorden in je financiële verantwoording, hangt weer af van de categorie waarin jouw bedrijf valt.

  • Als rechtspersoon deel je een balans en winst- en verliesrekening
  • Als personenvennootschap (vof, maatschap of cv) deel je een balans en de staat van baten en lasten
  • Als eenmanszaak (maar let op: niet als zzp’er!) deel je zes financiële ratio’s: je rentabiliteit, je liquiditeit, je solvabiliteit, je personeelskostenratio, je zorgopbrengstenratio en je budgetratio.

De aanvullende informatie die in de jaarverantwoording moet komen te staan, hangt af van de grootte van jouw organisatie en de bedrijfssoort. Dit sluit zoveel mogelijk aan bij wat je door andere wetgevingen al verplicht bent. Tot slot moet je voor de jaarverantwoording een online vragenlijst invullen in DigiMV. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld personeel, organisatie, patiënten, de Wkkgz en cliëntenraden. Wat al bekend is, staat alvast voor je ingevuld. Check dit wel altijd nog even voor de zekerheid!

Wanneer moet de jaarverantwoording aangeleverd zijn?

De jaarverantwoording over het boekjaar 2022 moet voor 1 juni 2023 zijn aangeleverd bij DigiMV. Na de deponering hiervan is de jaarverantwoording openbaar en heb je dus aan jouw verantwoordingsplicht voldaan.

Uitstel voor het indienen van de jaarverantwoording

Val jij dit jaar voor het eerst onder de jaarverantwoordingsplicht? Dan is de kans groot dat je uitstel hebt gekregen om de jaarverantwoording in te dienen. Voor kleine zorgaanbieders is het namelijk onhaalbaar gebleken om de jaarverantwoording al voor 1 juni 2023 aan te leveren. Dit komt onder andere door het landelijke tekort aan zorgpersoneel én de flinke stijging in het aantal zorgaanbieders dat een jaarverantwoording moet afleggen. Door deze stijging moeten accountants en gespecialiseerde kantoren namelijk in een kwart van de tijd die zij normaal hebben, de cijfers van al hun klanten opleveren. Flink wat stress voor heel wat mensen – en dat kan voorkomen worden, meent de minister!

Wat nu?

De deadline voor het aanleveren van de jaarverantwoording is voor een aantal zorgaanbieders nu verschoven naar 31 december 2023. Ook voor 2024 is de minister weer van plan de deadline op te schuiven. Val jij dit jaar voor het eerst onder de jaarverantwoordingsplicht? Dan kun je de stress voorlopig dus even van jouw schouders af laten glijden: jij én jouw accountant hebben hier iets meer tijd voor gekregen. Had je al eerder een jaarverantwoordingsplicht? Dan geldt de deadline van 1 juni 2023 wel voor jou.

Benieuwd hoe het nu precies voor jou zit of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen met betrekking tot de jaarverantwoordingsplicht? De koffie staat klaar! Neem je snel contact met ons op? We helpen je graag, zodat jij je vervolgens weer kunt focussen op het verlenen van zorg!

Verder lezen?

Een kantoor aan huis en de Belastingdienst: dit moet je weten!

Veel zzp’ers, startende bedrijven en zelfs gevestigde bedrijven doen het: wonen en werken in één pand. Met of zonder personeel, het lijkt ideaal om een kantoor of werkruimte aan huis te hebben, zeker als het nog niet van belang is om een pand te huren of te kopen. Maar is het ook zo ideaal? Een kantoor aan huis is niet altijd aftrekbaar. In dit artikel nemen we je mee in de feiten en voorwaarden van de Belastingdienst rondom een kantoor aan huis!

Personeelssubsidies 101: Subsidie praktijkleren

Voor heel wat organisaties is personeel de allergrootste kostenpost. Maar gelukkig zijn er ook heel wat mogelijkheden om op deze kosten te besparen! In onze serie ‘Personeelssubsidies 101’ nemen we je mee in een aantal interessante subsidies en tegemoetkomingen die jou kunnen helpen te besparen. In het eerste artikel gingen we in op de subsidie voor speur- en ontwikkelingswerk, in dit artikel gaan we in op scholingssubsidies – en in het bijzonder de subsidie praktijkleren.