Meerwerk vs overwerk: wat is het verschil?

In veel organisaties werken mensen wel eens wat extra. De extra uren die zij maken bovenop de uren die ze volgens hun arbeidsovereenkomst moeten werken, noem je overwerk. Of meerwerk. Of… Misschien wel allebei. Het zit het eigenlijk met het verschil tussen meerwerk en overwerk?
Meerwerk vs overwerk: wat is het verschil?

Wanneer is er sprake van meerwerk en wanneer van overwerk?

Het verschil tussen meerwerk en overwerk zit in het contract van de medewerker. Werkt een parttime werknemer extra uren dan zijn/haar contracturen, tot aan de fulltime uren die binnen de organisatie gelden? Dan is er sprake van meerwerk. Gaat een (parttime of fulltime) werknemer over de uren van een volledige werkweek heen? Dan is er sprake van overwerk.

Wanneer krijg je betaald voor de extra uren die je maakt?

Het kan zijn dat er in de CAO of arbeidsvoorwwaardenregeling staat dat een werknemer bij overwerk recht heeft op een toeslag. Voor meerwerk wordt in de praktijk vrijwel nooit een toeslag afgesproken. Maar let op; meeruren moeten wel beloond worden. Ingewikkeld? Onderstaand voorbeeld maakt het vast wat duidelijker.

Een voorbeeld: Sandra’s meerwerk en overwerk

In dit voorbeeld kijken we naar het werk van Sandra, een fictief persoon. Sandra heeft een arbeidsovereenkomst voor 32 uur per week. In een drukke periode werkt Sandra 44 uur per week. De volledige werkweek binnen haar organisatie is 36 uur. Sandra heeft dus 4 meeruren en 8 overuren gemaakt.

In de CAO die voor de organisatie geldt staat dat werknemers voor ieder uur dat zij overwerken, anderhalf uur krijgen. Sandra krijgt dus 150% van haar loon voor de acht overuren. Over de vier meeruren heeft ze recht op haar normale loon. En dat is eigenlijk ook best logisch: als zij over die vier meeruren ook 150% van haar loon zou krijgen, is dat oneerlijk tegenover de mensen met een fulltime arbeidsovereenkomst!

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig op het gebied van (de beloning van) meerwerk of overwerk? Bij MenL Cijferhelden kijken we met alle liefde met je mee. Neem vooral contact met ons op als we je kunnen helpen!

Verder lezen?

Download: de essentiële onderdelen van een factuur op een rij

Als ondernemer voor de belastingdienst doe je elk kwartaal BTW-aangifte. Je berekent BTW over de producten en/of diensten die jij aan anderen levert, maar er wordt ook BTW aan jou gerekend als je iets (in)koopt of afneemt. Deze BTW mag je bij de BTW-aangifte weer aftrekken. Maar let op: dit mag alléén als de facturen de juiste elementen bevatten! Wat de essentiële onderdelen van een factuur zijn? Dat vind je in onze handige download. Lees snel verder!

Jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders: hoe zit het?

Veel zorgaanbieders krijgen vanaf 2023 te maken met de jaarverantwoordingsplicht. Een flinke mond vol - en misschien ook best een ingewikkeld iets. Vanaf boekjaar 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de aanpassingswet Wtza (AWtza) van kracht. Hierdoor vallen tegenwoordig veel meer zorgaanbieders onder de meld- en vergunningsplicht, het interne toezicht en ook de jaarverantwoordingsplicht. Dit laatste komt vooral door de AWtza. Maar hoe zit het daar precies mee? MenL legt het uit!