De gevolgen van de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels om medewerkers te informeren over arbeidsvoorwaarden en de daarbij horende rechten en plichten. De Tweede Kamer is op 19 april 2022 akkoord gegaan met Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet maakt arbeidsvoorwaarden duidelijker en beter voorspelbaar. Het kan zomaar zo zijn dat jij als werkgever jouw arbeidsvoorwaarden eens goed onder de loep moet nemen of ze voldoen aan de nieuwe wet. Waar je dan op moet letten? MenL legt uit.
Nieuwe Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Zorg voor een zo voorspelbaar mogelijk werkritme

Bij sommige banen is er sprake van een onvoorspelbaar werkpatroon. Dit betekent dat medewerkers geen vaste werkdagen en/of werktijden hebben. In dit geval is een werkgever per 1 augustus verplicht om aan te geven op welke momenten medewerkers kunnen worden opgeroepen om te werken. Een medewerker mag werk buiten deze tijden altijd weigeren, ook als de vraag (te) kort voor het begin van het werk wordt gesteld.

Een makkelijke richtlijn? Vraag je medewerker maximaal 4 dagen van tevoren of hij/zij kan werken.

Medewerkers mogen vragen om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Medewerkers met een onvoorspelbaar werkritme mogen vanaf 1 augustus vragen om werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Maar let op: dit kan niet zomaar! Alleen werknemers die minimaal 26 weken in dienst zijn, mogen zo’n verzoek indienen. Daarnaast is het al dan niet voldoen aan dit verzoek ook afhankelijk van of het werk wel beschikbaar is. Als werkgever hoef je dus niet per se akkoord te gaan. Wel moet je binnen één maand schriftelijk op het verzoek reageren. Als je dat niet doet, ben je als werkgever alsnog verplicht om te voldoen aan het verzoek van de medewerker.

Verplichte scholing? Dan zijn de kosten voor de werkgever

Heeft een medewerker volgens de regels van de Europese Unie, de Nederlandse wet of een CAO een bepaalde scholing nodig om zijn/haar functie te kunnen uitvoeren? Dan komen de kosten hiervoor vanaf augustus voor rekening van jou als werkgever. Vaak zijn het opleidingen op het gebied van veiligheid of vakbekwaamheid. Komen er bij de scholing ook nog zaken als reiskosten of studiematerialen kijken? Dan moet je deze als werkgever ook betalen. Tot slot stelt de wet ook dat de opleiding als arbeidstijd wordt beschouwd.

Wil een medewerker een (beroeps)opleiding doen om een beroepskwalificatie te krijgen, behouden of vernieuwen, maar ben je volgens het Europese recht, het Nederlandse recht of een CAO niet verplicht om deze aan te bieden? Dan ziet de nieuwe Richtlijn deze niet als verplichte opleiding, maar valt het onder gereglementeerde beroepen. Een overzicht van deze beroepen vind je op de website van de overheid.

Je moet goede, objectieve redenen hebben voor een verbod op nevenactiviteiten

In veel arbeidscontracten staat dat medewerkers geen nevenactiviteiten mogen uitvoeren zonder toestemming van hun werkgevers. Nevenactiviteiten kunnen bestaan uit een tweede baan, maar ook uit bijvoorbeeld een vrijwilligersfunctie bij een buurthuis. Vanaf 1 augustus mag je deze activiteiten als werkgever niet meer zonder ‘objectieve redenen’ verbieden. Deze objectieve, goede redenen kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met vertrouwelijke bedrijfsinformatie, het voorkomen van belangenconflicten of het niet houden aan de maximale arbeidstijden. De objectieve redenen hoeven niet genoemd te worden in de arbeidsovereenkomst; als werkgever mag je ook gewoon achteraf laten weten waarom je geen toestemming geeft.

Uitgebreid informeren over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten

Per 1 augustus wordt de informatieplicht volgens de Wet Implementatie EU-richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden uitgebreid. Je moet nieuwe medewerkers direct informeren over de arbeidsvoorwaarde en zijn/haar plichten. In sommige gevallen zelfs op papier. Binnen een week na de start van de arbeidsovereenkomst moet je je werknemer informeren over zaken als de plaats van het werk, het soort werk, de duur van een normale werkdag of -week (bij een voorspelbaar werkritme), het basisloon en een eventuele proefperiode.

Binnen een maand na de start van de arbeidsovereenkomst moet je je werknemer informeren over bijvoorbeeld het rect op opleiding, de opzegtermijn bij stopzetting van de arbeidsrelatie of, in het geval van uitzendwerk, de naam van het bedrijf waar de uitzendkracht voor gaat werken.

Hoe nu verder met de nieuwe Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

Als er een nieuwe wet in werking treedt, adviseren jouw cijferhelden je altijd om je arbeidsovereenkomsten nog eens goed te bekijken. De nieuwe regels hebben een zogenaamde ‘onmiddellijke werking’. Dit betekent dat ze van toepassing zijn op zowel bestaande als nieuwe situaties. Wil je hulp bij het controleren van je arbeidscontracten? Of wil je meer informatie over de gevolgen van de nieuwe Wet Implementatie EU-richtlijn voor jouw situatie? Laat het ons weten, je cijferhelden staan voor je klaar!

Verder lezen?

Verduurzamen om hoge energiekosten voor bedrijven te voorkomen

De overheid stelt per 1 januari een prijsplafond in voor de energiekosten van huishoudens in Nederland. Zo’n zelfde maatregel zou voor veel bedrijven een uitkomst zijn komende winter, maar helaas is deze nog niet geïntroduceerd. Wel is duidelijk dat het kabinet werkt aan een pakket maatregelen voor het mkb. Tot die tijd kun je als ondernemer zelf ook een hoop doen. Je bedrijf verduurzamen bijvoorbeeld! Niet alleen gunstig voor je portemonnee (vooral op de lange termijn natuurlijk), maar ook voor het milieu! Benieuwd wat je kunt doen? MenL Cijferhelden legt het uit.

Prinsjesdag 2022: de 5 belangrijkste plannen voor ondernemers

Prinsjesdag 2022 - het nieuwe belastingplan is weer gepresenteerd! In de troonrede kondigde koning Willem-Alexander aan dat er flink wat plannen en maatregelen worden geïntroduceerd om de lage- en middeninkomens tegemoet te komen. Maar... Het geld dat hieraan uitgegeven wordt, moet natuurlijk ergens vandaan komen. Daarom worden er een aantal belastingen verhoogd, waardoor ook het MKB wordt geraakt. In dit artikel vertellen we je over de 10 belangrijkste wijzigingen voor 2023 waar jij als ondernemer rekening mee moet houden.